Loading...
 

Δήλωση Απορρήτου

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες – προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. συλλέγει ακόμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της διερεύνησης επαγγελματικών ευκαιριών (δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες). Βασική μας προτεραιότητα, είναι όχι μόνο η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Στον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε, είμαστε εξαιρετικά αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε είναι ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση email, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης του χρήστη, τραπεζικά στοιχεία, κ.α. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn) με τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενου που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλούμε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.

Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., συναινείτε επίσης στην χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Εάν μας στείλετε το βιογραφικό σας προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας στον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ή σε μια από τις θυγατρικές του εταιρείες, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε προκειμένου να δούμε αν ανταποκρίνεστε στις υπάρχουσες ευκαιρίες εργασίας των εταιρειών του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Σκοπός επεξεργασίας και χρήση προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, στο πλαίσιο των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων, για την ικανοποίηση τυχών αιτημάτων σας και για την εγγραφή σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή διαφημιστικού υλικού όπως για παράδειγμα email με γενικές πληροφορίες ή ενημερωτικά δελτία, τηρώντας πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για τη λήψη συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από τη λίστα αποστολής newsletter επιλέγοντας τη δυνατότητα διαγραφής σε όλα τα e-mail που λαμβάνετε από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο εάν τα εν λόγω άτομα (υποκείμενα) προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν το φύλο, την εθνικότητα, κ.α. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν με την παρούσα συναινείτε στη χρήση από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αυτών των δεδομένων για νόμιμους επιχειρησιακούς σκοπούς και εάν συναινείτε για τη διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων προς και σε βάση δεδομένων του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Τα δικαιώματα σας

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων που σας αφορούν και τέλος το δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρατίθενται στο τέλος της Δήλωσής μας.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας και διαβίβαση τους σε τρίτους

Οι πληροφορίες σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Επίσης, προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται, σαν να τα επεξεργαζόμασταν εμείς. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας και διασφαλίζουμε ότι κρατάνε ασφαλή τα δεδομένα σας. Επίσης ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο, για σκοπούς επιβολής τους νόμου ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λαμβάνουμε υπηρεσίες από εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό συμβαίνει, υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν. Υπογραμμίζεται, ότι όταν μας παραχωρείτε προσωπικά σας στοιχεία, υπάρχει περίπτωση να μεταβιβαστούν, αποθηκευτούν ή επεξεργασθούν εκτός ΕΟΧ, πάντα σε συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας και τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το GDPR.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας

  • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.

  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.

  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομου συμφέροντος

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.

Σε ότι αφορά τα βιογραφικά σας σημειώματα ο χρόνος τήρησης αναγράφεται στην αντίστοιχη Πολιτική και δεν ξεπερνά τα δύο ημερολογιακά έτη.

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδία ηλικίας κάτω των 16 ετών, ούτε εν γνώσει μας συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς την έγκυρη και επαληθευμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, όπως ενδεικτικά κρυπτογράφηση κ.α. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων διαθέτουμε ομάδα για την αντιμετώπιση περιστατικών και διαδικασία αντιμετώπισης προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας προς το νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μετά την ενημέρωσή σας, το αρχείο θα εγκατασταθεί και βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, συμπεριλαμβανομένου του πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μόλις κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψετε τον ιστοσελίδα μας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε προσοχή και να ελέγχετε τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου για τους εν λόγω ιστότοπους.

Συμμόρφωση με την Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ( GeneralDataProtectionRegulation – στο εξής “GDPR) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποιήσεις στην ειδοποίηση απορρήτου

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούργιες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Η παρούσα ειδοποίηση έχει εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα μαζί μας στο email dataprotection@prosyfape.gr, για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Δήλωση Απορρήτου του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.